HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO): kwaliteitsonderwijs voor 50-plussers
Hoger Onderwijs Voor Ouderen Alkmaar (HOVO Alkmaar) verzorgt kwaliteitsonderwijs op universitair en hbo-niveau. Met cursussen, lezingen, excursies en andere onderwijsactiviteiten voor iedereen van vijftig jaar en ouder, brengt HOVO Alkmaar het ideaal van een vitaal leven lang leren in de praktijk. De missie is om een inspirerende ontmoetingsplaats te zijn voor 50-plussers, die openstaan voor maatschappelijke inzichten en die graag gemotiveerd raken door ervaren docenten voor het verdiepen en verbreden van hun kennis. 

HOVO Alkmaar - kwaliteitsonderwijs voor 50-plussers

Cursussen en lezingen
Wilt u op hoogwaardig niveau specifieke kennis opfrissen, uw horizon verbreden via het ontdekken van een nieuw (vak)gebied of de nieuwste ontwikkelingen en trends in een (vak)gebied bijhouden? Dan is ons cursusaanbod interessant voor u. Onze cursussen gaan in op vele maatschappelijke gebieden, thema’s en actualiteiten, waaronder architectuur, geschiedenis, filosofie, kunst, muziek, taal, literatuur en letterkunde, economie, psychologie, cultuur en levensbeschouwing. Bekijk het aanbodInzet externe locatie Alkmaar (Het Zakenstation) vanwege coronamaatregelen
Vanwege de coronamaatregelen kan HOVO Alkmaar tijdelijk geen gebruik maken van de locatie Hogeschool Inholland Alkmaar (Bergerweg 200). Omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers óók van elkaar leren en elkaar kunnen ontmoeten, vinden onze HOVO-cursussen nu plaats op de externe locatie Het Zakenstation in Alkmaar. 

Advies mondkapjes
Met ingang van maandag 5 oktober 2020 geldt voor HOVO-cursisten en collega's het dringende advies om op locatie Het Zakenstation in Alkmaar mondkapjes te dragen. We volgen op dit onderwerp de richtlijnen van de overheid en sluiten met het advies aan op wat er gebeurt bij Hogeschool Inholland en andere hogescholen.

Het mondkapjesadvies zien wij als een belangrijke stap om er alles aan te doen om een prettige en veilige omgeving met elkaar te creëren en mee te helpen om de groei van het aantal besmettingen in te dammen. Dit advies geldt voor alle toegankelijke binnenruimten, zoals de hal en gangen van de locatie. In de klaslokalen geldt dit advies vooralsnog niet. Daar bent u vrij om een mondkapje op te doen. Meer informatie

© 2010-2020 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl