Startdatum
30
sep

Sterrenkunde: een kennismaking

Begrippen als lichtjaren, sterrenstelsels, supernovae, zwarte gaten, de Oerknal en het uitdijend heelal komt u tegenwoordig vaak tegen in kranten en tijdschriften. Volg deze cursus en u heeft de achtergrond om die interessante artikelen op bijvoorbeeld de wetenschapspagina van uw krant te begrijpen. In deze cursus worden vele aspecten van de moderne astronomie behandeld, van dichtbij tot ver weg.
  • vrijdag
  • 30 september
  • 7, 14 en 28 oktober
  • 4, 11, 18 en 25 november
  • 2 december
Startdatum
11
okt

Europa: speler of speelveld?

Europa maakt moeilijke tijden door. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en het klimaat geven reden tot zorg. De weg naar eenheid is hobbelig, denk aan de perikelen rond de rechtsstaat in Hongarije en Polen. De hoge inflatie is een uitdaging voor het economisch beleid. China wordt economisch en geopolitiek steeds belangrijker. Het investeert werelwijd in de Nieuw Zijderoute, claimt een groot deel van de Zuid-Chinese Zee en voert de spanning rond Taiwan op. Een nieuwe wereldorde tekent zich af. Wat wordt de plaats van Europa daarin? Als Europa speler wil zijn en blijven, dan moet het keuzes maken op het gebied van energie, klimaat, moderne technologie en defensie. Anders wordt het een speelveld van de grootmachten: een weinig aanlokkelijk alternatief.
Bekijk deze cursus
Startdatum
25
okt

Het neoliberalisme en de gevolgen voor de woningmarkt

De huidige wooncrisis is ontstaan als gevolg van een politieke visie die de “vrije” markt centraal ging stellen en de overheid minder belangrijk wilde maken. Deze zogenaamde neoliberale visie werd richtsnoer van de overheidspolitiek vanaf de kabinetten Kok in de jaren 1990. Vooral de kabinetten Rutte hebben vervolgens de afgelopen 12 jaar de bezuinigingen op overheidstaken zo ver doorgevoerd dat door de staat betaalde sectoren, zoals gezondheidszorg en onderwijs, hun functie niet goed meer kunnen vervullen. In deze cursus kijken we terug naar de fundamenten van deze politiek. En gaan we na of alternatieve visies de problemen op de woonmarkt effectief zouden kunnen aanpakken.
Bekijk deze cursus
Startdatum
31
okt

Kerst met Bach

Binnen Bachs religieuze oeuvre neemt de muziek voor de Kersttijd een belangrijke plaats in. Hoewel bij het grote publiek het Weihnachts-Oratorium het bekendst is, verdienen daarnaast tal van andere werken het om tijdens deze 6-delige cursus nader bestudeerd te worden.
Bekijk deze cursus
Startdatum
22
nov

Filosofie van de waarheid

Waarheid, kennis en wetenschap. In de afgelopen crisistijd met nepnieuws en complottheorieën is een rustige bezinning op deze thema's van groot belang. We verdedigen een positief idee van waarheid en laten zien hoe kennis mogelijk is.
Bekijk deze cursus
Startdatum
29
nov

Kooplieden en stadspolitiek

In de 18e eeuw waren Amsterdamse kooplieden, politiek bezien, mannen van het tweede plan. De meesten hadden geen ambitie om zich als regent met de politiek in te laten. Toch betraden ze vanaf circa 1740 af en toe het politieke toneel in de stadstaat Amsterdam. Zij wensten veranderingen in het politieke regime van de stad en meer invloed op de stedelijke regering. Hierdoor raakten ze – de één meer dan de ander – betrokken bij revoltes, revoluties en staatsgrepen, en daarmee ook bij processen van democratisering. Ze eisten handelingsruimte om hun rol als pater familias, ondernemer, gelovige, stadsbewoner en bestuurder te kunnen spelen, ook als dat ten koste ging van de handelingsruimte van het regentenpatriciaat en de calvinistische kerk. De term ‘koopmansfamilisme’ werpt een nieuw licht op de drijfveren van kooplieden binnen de Amsterdamse politiek in de 18e en begin 19e eeuw.
Bekijk deze cursus
Startdatum
01
dec

IJstijden van vroeger: opsporing en effecten op het landschap

Deze cursus laat zien hoe het klimaat van toen zijn sporen nagelaten heeft in het landschap van nu. Na afloop van deze cursus beseft u hoe de rimpels in het huidige Nederlandse landschap contrasteren met imposante landschappen wereldwijd. Maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze door gelijkaardige processen geboetseerd zijn in het klimaat van de laatste 2,5 miljoen jaar!
Bekijk deze cursus
Startdatum
08
dec

Vincent van Gogh

Vanaf eind april 2023 kunt u in het Stedelijk Museum Alkmaar genieten van een tentoonstelling over Van Gogh, Cézanne, Le Fauconnier & de Bergense School. Deze expositie is de inspiratie om ons te verdiepen in de beroemdste van deze drie: Vincent van Gogh. In drie lessen wandelt u door zijn leven en carrière: van Drenthe naar het Franse Auvers-sur Oise. Ontdek de opmerkelijke ontwikkeling die Van Gogh doormaakte als schilder en als mens.
Bekijk deze cursus
Startdatum
09
jan

Geschiedenis van de armoede

“Er heerscht doodelijke armoede”. Zo beschreef een armbezoeker de situatie van een gezin in Amsterdam in 1871. Eén van de grootste problemen van de Europese samenleving is altijd armoede geweest. In deze cursus wordt het probleem nader belicht. "
Bekijk deze cursus

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van HOVO Alkmaar, zoals nieuwe cursussen en inspirerende lezingen en excursies? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. HOVO Alkmaar behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en verstrekt deze niet aan derden.