HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO): een leven lang leren!

Hoger Onderwijs Voor Ouderen Alkmaar (HOVO Alkmaar) verzorgt algemeen vormend kwaliteitsonderwijs op universitair en hbo-niveau. De missie van HOVO Alkmaar is een inspirerende ontmoetingsplaats te zijn voor 50-plussers die openstaan voor maatschappelijke inzichten en die graag gemotiveerd raken door ervaren docenten voor het verdiepen en verbreden van hun kennis. Met cursorisch opgebouwd onderwijs, brengt HOVO Alkmaar het ideaal van een leven lang leren in de praktijk.

Een leven lang leren of zo u wilt een lang leven leren wordt in Nederland sinds 1986 mogelijk gemaakt door de instellingen voor Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO). Deze instellingen zijn gelieerd aan een universiteit of hogeschool. HOVO Alkmaar is gelieerd aan Hogeschool Inholland Alkmaar en de cursussen worden op deze locatie aangeboden. HOVO is een erkend kwaliteitskeurmerk, waarvan de landelijke belangen en kwaliteitsborging worden behartigd door HOVO Nederland en een ervaren Raad van Advies.

HOVO najaar 2016 aanbod  Start cursussen najaar 2016: meld u nu nog aan!

  Het HOVO-cursusaanbod voor najaar 2016 is bekend. HOVO Alkmaar
  biedt u een groot aantal nieuwe, inspirerende cursussen op het
  gebied van o.a. Architectuur, Filosofie, Economie, Cultuur en
  Levensbeschouwing, Geschiedenis, Kunst, Geografie en Gezondheid.
  Een groot aantal cursussen gaat reeds definitief van start. Er zijn
  nog plaatsen beschikbaar. Meld u nu nog aan!

  Bekijk het aanbod!

 


© 2010-2016 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | info@hovoalkmaar.nl