HOVO Alkmaar
 • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
 • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO): veelgestelde vragen HOVO Alkmaar


Wat is het aanbod van HOVO Alkmaar?

U kunt bij HOVO Alkmaar deelnemen aan cursussen, lezingen(cycli) en overige onderwijsactiviteiten waarin een divers aantal maatschappelijke thema’s, vakgebieden en actualiteiten centraal staat.
Een cursus omvat tot 12 colleges per seizoen en wordt doorgaans binnen maximaal een half jaar afgerond. De exacte invulling per college wordt overgelaten aan de expertise van de docent.
Doorgaans vindt er wekelijks een college plaats van tweemaal 60 minuten met daartussen een pauze van ongeveer 15 tot 30 minuten. 


Hoe borgt HOVO Alkmaar haar kwaliteit?

Primair wordt de kwaliteit van ons onderwijsaanbod op twee manieren structureel geborgd. Ten eerste worden alle cursussen geëvalueerd. Als deelnemer kunt u op een evaluatieformulier uw waardering kenbaar maken over de cursus die u gevolgd hebt. De door ons verwerkte evaluaties worden besproken met de docenten en de Raad van Advies (anoniem, tenzij u uw naam specifiek vermeldt).
Ten tweede adviseert de Raad van Advies de directeur en onderwijscoördinator van HOVO Alkmaar over de inhoud, samenhang en het niveau van het cursusaanbod.
Alle leden van de Raad van Advies hebben ruime ervaring in het onderwijs, het werkveld en de regio. Zij hebben een brede kijk op diverse maatschappelijke thema’s en zetten hun expertise onafhankelijk voor HOVO Alkmaar in.


Wat zijn de collegedagen en –tijden?
De exacte dagen, data en tijden vindt u bij de cursusbeschrijvingen.


Waar vinden de colleges plaats?
De colleges vinden zoveel mogelijk plaats op Hogeschool Inholland Alkmaar.  Welke faciliteiten en voorzieningen heeft Hogeschool Inholland Alkmaar?

 • Gratis parkeren en bushalte voor de deur;

 • Een restaurant voor maaltijden en dranken en snoep- en op een aantal plaatsen verspreid over de gebouwen koffie/thee/chocomelk-automaten (u kunt bij het restaurant pinnen en voor het gebruik van de automaten contactloos betalen met uw betaalpas);

 • Presentaties via beamers in de onderwijsruimten;

 • Toegankelijkheid voor minder validen via onderwijsruimten op de begane grond of via liftenHebt u literatuur en/of studiemateriaal nodig?

Bij iedere cursus staat vermeld óf en welke literatuur wordt gebruikt. Alle cursisten dienen zelf de verplichte literatuur aan te schaffen.

Readers of hand-outs worden tijdens de colleges uitgereikt. PowerPoint-presentaties zijn eigendom van de docent. Het is aan de docent of deze aan de deelnemers beschikbaar worden gesteld en, zo ja, op welke wijze deze worden verstrekt.


Wat zijn de kosten van de cursussen?

De prijs van de cursussen vindt u bij de cursusbeschrijving. Deze prijs is afhankelijk van het aantal colleges en het eventuele cursusmateriaal. Bij enkele cursussen worden ook andere kosten berekend zoals lunches, reis- en verblijfskosten. Dit wordt dan expliciet vermeld. In de regel zijn materiaal-, reis- en verblijfkosten (syllabi, entree, lunch etc.) voor rekening van de deelnemer. Per 1 september 2016 heeft de Belastingdienst besloten dat HOVO Nederland en zodoende ook HOVO Alkmaar BTW-plichtig is. In de cursusprijzen is daarom 21% BTW verrekend. Hoe kunt u zich inschrijven en tot wanneer?

U kunt zich direct online inschrijven via de website www.hovoalkmaar.nl/aanmelden. Plaatsing voor een cursus gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Van tevoren aanmelden is derhalve verplicht. Alle informatie van HOVO Alkmaar versturen wij per e-mail, tenzij u expliciet aangeeft dit niet te willen. Als u geen e-mailadres heeft, ontvangt u uw informatie per post. 


Hoe weet u of u geplaatst bent voor een cursus?

U ontvangt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na uw aanmelding bericht per e-mail of bij ontbreken van het e-mailadres per post dat u definitief bent ingeschreven. Ongeveer twee weken voor de start van de cursus ontvangt u een bericht per mail met daarin data, tijd, locatie en overige informatie betreffende de cursus. 


Wanneer wordt een cursus geannuleerd?

Wanneer er te weinig aanmeldin­gen zijn voor een cursus, wordt deze geannuleerd. Hierover ontvangt u uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus bericht. Daarbij wordt aangegeven welke cursussen zeker doorgaan, zodat u nog een alternatieve keuze kunt maken. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.Hoe kunt u zich afmelden en tot wanneer (annuleringsvoorwaarden)?

Op het aanbod en de dienstverlening van HOVO Alkmaar zijn de annuleringsvoorwaarden van Inholland Academy van toepassing. De wijze van annuleren van deelname aan een cursus door een deelnemer is alléén mogelijk via schriftelijke of per e-mail verzonden opzegging, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na inschrijving is dit kosteloos. 

Bij annulering is de deelnemer in de volgende gevallen kosten verschuldigd:

 • bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursus is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

 • bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de cursus is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

 • bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

 • bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus en als de cursus al is gestart, is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd en is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk. Hiervan kan worden afgeweken als er sprake is van overmacht. De onderwijscoördinator beoordeelt of hier sprake van is. Een verzoek om restitutie van het cursusgeld kan alleen in behandeling worden genomen wanneer dit schriftelijk wordt ingediend vergezeld van één of meer bewijsstukken, zoals bv. een brief van de (huis)arts.

  N.B.: De tijd voor aanvang van een cursus wordt berekend via kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de annulering door HOVO Alkmaar.


Hoe kunt u betalen?

U vindt hierover uitgebreide informatie op de aanmeldpagina van de website, namelijk www.hovoalkmaar.nl/aanmelden.


Wat gebeurt er bij uitval van een college?

Als een docent door overmacht een college niet kan geven, organiseert HOVO Alkmaar of de docent een vervangend inhaalcollege. Als u verhinderd bent bij het inhaalcollege, wordt er geen geld gerestitueerd.
Wanneer een (aantal) college(s) door omstandigheden niet door kan gaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.


Hoe wordt er omgegaan met klachten, wensen of ideeën?

Hoewel de cursussen vanuit de evaluaties overwegend goed tot zeer goed worden beoordeeld, kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de diensten die HOVO Alkmaar aanbiedt. U kunt uw klacht op het evaluatieformulier vermelden, per e-mail versturen aan hovo.alkmaar@inholland.nl of per post richten aan HOVO Alkmaar. We behandelen uw klacht met zorg en zoeken naar een passende oplossing.
Ook kunt u altijd contact met ons opnemen als u wensen of ideeën over ons aanbod of onze dienstverlening hebt. Wilt u bijvoorbeeld graag een cursus over een bepaald onderwerp volgen? U kunt dit ons laten weten via het evaluatieformulier of via rechtstreeks contact per e-mail hovo.alkmaar@inholland.nl.

Voor wat betreft de secundaire voorzieningen zoals koffie, maaltijden en faciliteiten in onderwijsruimten, kunnen wij niet garanderen dat wij aan uw wensen kunnen voldoen. Deze voorzieningen vallen onder de facilitaire diensten van Hogeschool Inholland waarvan wij de onderwijsruimten huren. Samen met hen doen wij ons best voor u.Kent u geïnteresseerden en/of wilt u een cursus cadeau geven?

Kent u iemand die geïnteresseerd is in de cursussen van HOVO Alkmaar? Geeft u dan zijn of haar naam en (e-mail)adres aan ons door, dan sturen wij deze persoon een brochu­re per e-mail of desgewenst per post. Tip: zoekt u een origineel cadeau voor uw partner, broer of zus, ouders, vriendin, collega of buurman of -vrouw? Dan is de cadeaubon van HOVO Alkmaar een goed idee. U bepaalt zelf de waarde en wij zorgen ervoor dat u de cadeaubon snel krijgt toegestuurd. U kunt een cadeaubon bestellen via e-mail hovo.alkmaar@inholland.nlHoe zit het met wijzigingen na het uitkomen van de brochure en de aansprakelijkheid?

De vermelde gegevens op onze website en in de brochure kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder dat HOVO Alkmaar aansprakelijk gesteld kan worden.

 

Terug naar welkomstpagina

© 2010-2018 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | hovo.alkmaar@inholland.nl