HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO): referenties/interviews Piet Bruinooge, oud-burgemeester van Alkmaar: "Ik ben enorm enthousiast over het werk van HOVO Alkmaar."

"Begin 2018 had ik de eer om bij HOVO Alkmaar een gastcollege te mogen geven over de verschillende rollen van de burgemeester. Ik vond dat een leuke ervaring, omdat ik mijn carrière ooit begonnen ben als onderwijzer. Een leuke ervaring ook, omdat ik enorm enthousiast ben over het werk van HOVO Alkmaar.

Blijven leren en ontwikkelen, ook op oudere leeftijd, draagt bij aan een zinvol bestaan. Nieuwe dingen leren en ontdekken zorgt ervoor dat de hersenen flexibel blijven en het makkelijker blijft om je aan te passen situaties die op je pad komen. De mens is van nature nieuwsgierig. Zelf leer ik ook nog elke dag.

Als je jong bent is leren vanzelfsprekend, volwassenen volgen soms cursussen die nodig zijn voor hun werk of andere benodigde vaardigheden. HOVO Alkmaar biedt inwoners de kans om door te leren met cursussen gericht op persoonlijke interesse en ontwikkeling. Leren is ook gewoon leuk!

Vorig jaar bestond HOVO Alkmaar 10 jaar. Ik wil hen graag nogmaals feliciteren met dit heugelijke feit en ik hoop dat HOVO nog heel lang doorgaat met het goede werk in Alkmaar."

Piet Bruinooge
oud-burgemeester gemeente Alkmaar


Oud-cursist Weyert de Boer: "HOVO Alkmaar kan onderscheidend zijn!"


Noordeinde; een straat in het dorp met dezelfde naam. Het huis ligt van de weg af, verscholen in een grote voortuin. Deur in het midden met aan beide kanten brede ramen. Het interieur is authentiek gehouden. Het uitzicht is meer dan prachtig. Tientallen meters diep toont zich het polderlandschap van de Eilandspolder.

Oud-cursist Weyert de Boer interesseert zich heel erg voor landschap en oudheidkunde. Hij zegt daarover het volgende: “Een cursus die ik mij goed herinner ging over het Noord-Hollands landschap. De sociaal geograaf Lia Vriend leidde het geheel. Zeer geïnspireerd nam zij haar toehoorders letterlijk en figuurlijk mee de geschiedenis van het landschap in. Zij is een echt goede docent. Eigenlijk zou HOVO meer aandacht moeten besteden aan de koppeling met het dagelijks leven. Daar bedoel ik dit mee: stel, je woont in een dorp dan is het hartstikke leuk om meer te weten over die plek, of het nou over het sociale leven gaat of over geschiedenis van het (ontstaan van) het stukje land waar je woont.”

Na een korte pauze, waarin opnieuw verse koffie wordt gemaakt, gaat De Boer nog even door over die dagelijkse gang van zaken. Hij noemt de Stad van de Zon in Heerhugowaard als mogelijk onderwerp voor een cursus of excursie; onder professionele begeleiding, uiteraard. De stadsvernieuwing die met name berust op een ecologisch verantwoord uitgangspunt kan mooi afgezet worden tegen de kennis van het poldermuseum.

“Wil HOVO Alkmaar onderscheidend zijn ten opzicht van bijvoorbeeld Amsterdam, dan moet het vooral focussen op de lokale geschiedenis. Museum en bibliotheek kunnen daar een grote rol bij spelen. Maar ook aan de Kunstwandeling in Bergen langs de huizen van architecten, schilders en schrijvers heb ik fijne herinneringen. Van een cursus over opera heb ik genoten, ook al liet de geluidsapparatuur het soms afweten. Zolang er voldoende diepgang wordt geboden, zal de hoger opgeleide 60- en 70-jarige bij HOVO Alkmaar absoluut aan zijn trekken komen.”

De gepensioneerde Weyert de Boer is o.a actief in het bestuur van een Oudheidkundige Vereniging, leest veel en bezoekt concerten en musea. Kortom, het leven stopt niet bij 65.  

Oud-cursist Rudy Kars: "Vaak HOVO-cursussen gevolgd, altijd blij en tevreden!"

Op een regenachtige zondag wil oud-cursist Rudy Kars nog wel eens lekker rustig op de bank zitten met een boek. Nederlandse literatuur of een spannende thriller liggen dan klaar. Niet vreemd voor iemand die na haar middelbare schooltijd aan de Frederik Müller Academie liefde en passie voor het boek heeft gekregen. Zij behoort tot de eerste lichting die strikt, streng en kritisch is opgeleid in het bibliotheekwezen, o.a. door de bekende literatuurcriticus Kees Fens.    

In het dagelijks leven is zij druk bezig met haar andere passies: fotograferen, schilderen, studeren, oppassen op haar kleindochter en sinds kort ook tuinieren. Ver voor haar pensionering heeft zij zich al afgevraagd wat te gaan doen in de vrijkomende tijd. In ieder geval niet achter de geraniums zitten! Cultuur, zorg en natuurbeheer hadden en hebben haar belangstelling. Galerie De Kapberg, de Zonnebloem en Noordhollands Landschap De Leedjes zijn daar voorbeelden van. Dit alles vult haar leven. Maar ook studeren bij HOVO.

“Eerst deed ik wat dingen bij de Vrije Academie, daarna kwam ik bij HOVO in Alkmaar terecht. Ik kan niet anders zeggen dan dat het me prima is bevallen. Nog levendig herinner ik me een aantal cursussen die ik gevolgd heb. Bij 'Architectuur' hadden we docenten, Aad Krom en Christiaan Becker, die duidelijk boven de stof stonden, maar toch in staat waren om interactief les te geven. Wij in de groep kwamen wat dat betreft niets te kort.”

In het verlengde van deze cursus konden cursisten nog wandelen in Bergen. "Een belevenis, omdat daar literatuur, beeldende kunst en architectuur in een natuurlijke symbiose werden aangeboden.” Dat is hoe dan ook, blijkt uit het gesprek, de sterke kant van HOVO. De verdieping. Niet alleen kijken, maar vooral het zien van samenhang. Koffieconcerten bezoeken, waar je ervaart dat luisteren méér is dan wat je hoort. Na de opmerking, dat je deze dingen toch ook elders kunt meemaken, somt zij een aantal pluspunten op van HOVO Alkmaar: “Waarom ver weg gaan, als je bij wijze van spreken om de hoek terecht kunt voor een breed opgezet programma? Op goed niveau, zo’n beetje tussen Vrije Academie en Volksuniversiteit in, zijn docenten met kennis van zaken in staat om samen met de cursist in prettige sfeer te werken. Wat wil je nog meer? Kortom, ik word er blij van, en tevreden!”

Rudi Kars (1945) is oud-directeur bibliotheek Alkmaar.

Oud-cursist Cees Jansen: "Senioren Academie lijkt mij een betere naam."

“Een naam als Senioren Academie lijkt mij beter, omdat dan ook werkenden tot de doelgroep gaan behoren, niet alleen oudere gepensioneerden.” Cursist Cees Jansen (1944) kent HOVO al vanaf 2004. Hij is er tevreden over, maar zou ook nog wel wat willen veranderen.

Elk jaar schrijft Jansen zich in voor een aantal cursussen. Als weg- en waterbouwkundige is hij tot zijn pensionering actief geweest aan de, zoals hij dat zelf omschrijft, ‘commerciële en techneutenkant’. “Ik ben een beta, en heb dat een beetje gecompenseerd door middel van alfa-onderwerpen.” Een onderwerp als Egyptische kunst kan hem echter niet echt boeien.

HOVO Alkmaar kent hij vanaf het begin. Goede herinneringen bewaart hij aan de heer Jaap Talsma die doceerde over het Fascisme, de dekolonisatie en de geschiedenis van het 200-jarig koninkrijk. “Talsma was een goede docent die duidelijk boven zijn stof stond. Hij speelde er als het ware mee en had daarnaast een prima lesorganisatie en een uitstekende powerpointpresentatie. Wat wil je nog meer?”

De cursusbeschrijvingen in de brochures van HOVO beloven volgens Jansen exact wat er gaat gebeuren; je weet precies waar je aan toe bent. Hij ziet dat als een pluspunt. Minder te spreken is hij over het feit dat sommige docenten te veel hun eigen mening ventileren. “Een persoonlijke benadering van het onderwerp is prima, zelfs voorwaarde, maar je moet je eigen maatschappelijke en/of politieke voorkeur voor je houden. Anders haak ik in ieder geval af”, aldus een stellige Jansen. “De cursus over de ontwikkeling van China, gegeven door Jan Tessel, was een topper.”

HOVO zou volgens Cees Janssen sommige zaken wat anders moeten aanpakken. “Wakker een meer wetenschappelijke nieuwsgierigheid aan. Voorkom in ieder geval overlappende cursussen, bijvoorbeeld een cursus die over de Eerste Wereldoorlog gaat tegelijkertijd aanbieden met een cursus over de Republiek van Weimar. Een kleiner aanbod maakt een keuzecursus mogelijk. Daarmee bedoel ik een zogenaamde ‘aanschuifcursus’: aan de VU werd de mogelijkheid geboden als toehoorder colleges van het normale onderwijs tegen betaling bij te wonen. Zou dit in de toekomst ook mogelijk zijn bij HOVO Alkmaar?” 

Oud-cursist Cok van Meurs: "HOVO heeft bij mij een honger naar kennis opgewekt!"

"Na een beroerte in september 2009 probeer ik nog steeds meer en meer te herstellen, lichamelijk maar ook geestelijk. Door een collega-patiënt uit Castricum werd ik geattendeerd op HOVO Alkmaar. Het niveau sprak mij direct aan, temeer omdat ik de beste weg wil volgen in mijn herstel. Ik was benieuwd of ik over een voor mij nieuw en onbekend onderwerp 2.5 uur college zou kunnen volgen, het een en ander zou begrijpen, mijn eigen mening erover zou kunnen vormen en deze zo mogelijk ook nog eens zou kunnen uitdragen naar anderen."

Op de vraag wat zijn periode bij HOVO Alkmaar heeft gebracht, antwoordt Van Meurs: "Uiteindelijk heeft de cursus mij veel meer gebracht dan ik had durven verwachten. Allereerst heb ik al mijn initiële doelstellingen kunnen verwezenlijken, niet in het minst door de wijze van opstelling en het enthousiasme van de docent. Dit laatste geldt ook voor de gelijkgestemde groep medecursisten (ik was wel de jongste met mijn 59 jaar). Daarnaast heeft het bij mij een zekere 'kennishonger' opgewekt die nu, drie HOVO-cursussen later, alleen maar groter en meer divers is geworden."

"Mijn tijd bij HOVO Alkmaar heb ik als heel prettig en zeer interessant ervaren. Leuk zijn ook de verschillen tussen de docenten. Soms heb je een docent waaraan je merkt dat hij de cursus duidelijk wil toespitsen op de leeftijdsklasse. Of een docent die rechtstreeks uit de collegezaal van een universiteit is gestapt, je van begin tot eind goed scherp houdt en weinig beperkingen in zijn doceren heeft. Maar ook een docent die direct uit het bedrijfsleven lijkt te zijn gestapt en je het gevoel geeft voor je werk een cursus te volgen."

"Buiten de colleges kun je eigenlijk net zo veel tijd aan de cursussen besteden als dat het je uitkomt. Soms wordt er aangegeven wat er in het volgende college precies behandeld gaat worden en of het nuttig is je daar specifiek op voor te bereiden. Tot slot zijn de cursuslocatie en goede verzorging daarvan, inclusief de lesmiddelen zoals computer en beamer, een enorme pré aan HOVO Alkmaar."

© 2010-2021 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl