HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO): nieuwsberichten

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cursusaanbod voorjaar 2019 bekend. Meld u nu aan!

Met veel trots presenteren wij u het cursusaanbod voor het voorjaar van 2019. Wij hebben ons met veel plezier en enthousiasme ingespannen om een vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig programma samen te stellen. Aanmelden is nu mogelijk! 


 


Bekijk hier het cursusaanbod voor voorjaar 2019!

------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOS publiceerde onlangs een uitgebreid artikel over ouderen in collegebanken. Lees verder.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Volg HOVO Alkmaar nu ook op Facebook!Sinds kort heeft HOVO Alkmaar ook haar eigen Facebookpagina. Bent u actief op Facebook en wilt u ook graag op die manier op de hoogte blijven van onze activiteiten? 'Like' ons dan nu op https://www.facebook.com/hovoalkmaar     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIPPOLYTUSHOEF - Ria van der Steeg uit Hippolytushoef gaat weer naar school. Leerplichtig is ze met haar 81 jaar al lang niet meer, maar ze wil gewoon niet stil zitten. RTVNH volgde haar op 3 oktober 2017 tijdens de start van haar filosofiecursus 'De weg van het mensenleven' bij HOVO Alkmaar.

Bekijk hier het filmverslag!

Bron: RTVNH 03-10-2017 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Recentelijk verscheen er in het Noordhollands Dagblad (editie Schager Courant) een interview met HOVO-cursist Ria van der Steeg-Vogelpoel (81) uit Hippolytushoef.

Lees hier het hele artikel 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat zou u nog allemaal willen leren?

opinie

Wilma van Meteren– 14:35, 1 juli 2017

 

© Maartje GeelsVRAAG VAN WILMA

Het is een hele mond vol: levenlanglerenkrediet. Net als jongeren kunnen ouderen boven de 30 jaar vanaf komend studiejaar zo'n speciale studielening krijgen om verder te leren.

Juist in deze tijd is er grote behoefte aan voortdurende bij- en omscholing, prijst onderwijsminister Jet Bussemaker de nieuwe regeling aan. Het is van groot belang 'dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo veranderingen in hun eigen baan bij te houden of makkelijker naar ander werk over te stappen'.

Een levenlang? Iedereen? Helaas, de kredietregeling stopt bij 55 jaar. Moeilijk om argumenten te vinden waarom wij 55-plussers buiten de boot zouden moeten vallen.

Want om nou te zeggen dat de snelle veranderingen op de arbeidsgeen effect op ons hebben... In de jongste WW-cijfers scoort onze leeftijdscategorie het hoogst. Terwijl jongeren nu weer snel een baan vinden, blijft de daling van de werkloosheid onder 55-plussers achter, constateert uitkeringsinstantie UWV in haar mei-rapportage. Ik zou er niet van opkijken als zeker de helft van die 132.453 werkloze ouderen dolgraag weer aan het werk gaat na bij- of omscholing, of hun vrijwilligerswerk wil uitbreiden.

Twijfelt Bussemaker dan misschien aan ons leervermogen? Zoiets laat zich moeilijk rijmen met de recente besluiten dat we langer kunnen doorwerken.

Zou dat leren niet aan ons besteed zijn?

Toegegeven: sommige dingen gaan als je ouder bent wat langzamer. We hebben een bril nodig en zijn misschien niet altijd zo handig met computers en smartphones, maar daar staat de lange leerschool van het leven tegenover. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat studeren op latere leeftijd zijn vruchten afwerpt. Lees het handvest van het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO), dat leven-lang-leren hoog in het vaandel heeft. Ouderen die studeren blijven cognitief scherp en studerenden voelen zich gelukkiger. "Door hun aantal, hun ervaring en de gestegen levensverwachting spelen deze senioren nog lange tijd een belangrijke rol in onze maatschappij," aldus HOVO.

Zou dat leren niet aan ons besteed zijn? Begonnen in 1986 aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit HOVO-onderwijs zich niet voor niets als een olievlek over het land verspreid, met jaarlijks 25.000 aanmeldingen.

Sommigen van ons gaan zelfs heel ver in dat leren. Zo trof ik een lezer uit Warnsveld die net haar LOI-cursus Latijn had afgerond, "het mooiste wat mij is overkomen". Ze leest Ovidius, Cicero en Plato: "De tocht naar de onderwereld, ik ben verbijsterd door de schoonheid ervan". Met een privéleraar gaat ze verder, want "ik raak nooit uitgeleerd", schreef ze.

Deze week zag ik een oude bekende op tv, Gerrit Zalm (65). Hij zag er patent uit en had er duidelijk zin in om Rutte III in elkaar te sleutelen. We kennen hem nog als minister met de hand stevig op de knip. Maar toen hij ABN Amro weer op de been moest krijgen leek het er even op dat hij de bonuscultuur in ere zou herstellen. Misschien had hij zich onvoldoende bijgeschoold?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Column HOVO-docent Frans van der Reep: 'Looking back from the future' 


Zelfsturend vervoer en ingrijpen in ongeboren menselijk leven. Het zijn beiden ontwikkelingen met vergaande maatschappelijke gevolgen. HOVO-docent en Inholland-lector Frans van der Reep (Digital World) en journalist Maria van Boekelen vragen zich in een column op Scienceguide af of we als burgers daar wel voldoende grip op hebben.

De schrijvers staan stil bij vier grensverleggende besluiten van de Rijksoverheid, die de maatschappelijke toekomst en de context van ons leven mede zullen bepalen. Twee besluiten gaan over ingrijpen in ongeboren menselijk leven; de andere twee gaan over zelfsturing in vervoer.

Deze besluiten hebben iets gemeenschappelijks, in die zin dat ze het ethisch en juridisch kader van de samenleving verleggen. Ingrijpen in nog ongeboren leven raakt de directe levenssfeer van ieder persoonlijk, de vervoersvragen zijn meer van invloed op de logistieke cirkel om ons heen. De vraag die wij willen voorleggen, is of wij als burgers in een samenleving, voldoende zicht hebben op de effecten van deze maatregelen? Ingrijpen in de directe persoonlijke levenssfeer is ingrijpen in het leven zelf en daarmee komt het individu voor nieuwe problemen, vragen en verantwoordelijkheden te staan.

Lees hier de hele column

HOVO-cursus De Impact van internet op leven en werk
Lector Frans van der Reep verzorgt vanaf dinsdag 9 januari 2018 bij HOVO Alkmaar de cursus De Impact van internet op leven en werk. Aanmelden is nu mogelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Doorwerken zat er niet in na het pensioen op haar 70ste. Dus moest er iets anders voor in de plaats komen. Dat werd studeren. Mr. Dien Korvinus (1939), ex-raadsheer bij het Gerechtshof in Den Haag en Amsterdam volgt al jaren met groot plezier HOVO-cursussen. Lees haar verhaal in ZIN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------NRC publiceerde op 27 mei 2017 een uitgebreid artikel over Hoger Onderwijs Voor Ouderen in Nederland. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl