HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Vrijdag 15 september 2017 om 15.00 uur op Hogeschool Inholland Alkmaar


HOVO Alkmaar opent het najaarsseizoen traditiegetrouw met een gratis lezing voor haar relaties. 

Inhoud 

In deze lezing zal Robbert Gobbens vertellen hoe de wetenschap kwetsbaarheid definieert en hoe ouderen zelf denken over kwetsbaarheid. Ook zal worden ingegaan op mogelijkheden om kwetsbaarheid bij ouderen te kunnen opsporen en welke interventies kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven.

Robbert Gobbens 

Spreker Robbert Gobbens

Robbert Gobbens is op 24 mei 2017 beëdigd als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. Gobbens was  sinds februari 2015 associate lector van het lectoraat. Van 2009 tot 2015 werkte hij voor Hogeschool Rotterdam, als coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice en als senior onderzoeker voor het Lectoraat Samenhang in de zorg.


In 2010 promoveerde Robbert Gobbens op kwetsbare ouderen. Een product van zijn promotieonderzoek is de Tilburg Frailty Indicator, een instrument waarmee kwetsbare ouderen kunnen worden opgespoord.


Kosten

Aan deze lezing zijn geen kosten verbonden.


Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier! 

 

Terug naar overzicht lezingen

© 2010-2017 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | hovo.alkmaar@inholland.nl