HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
Sterrenkunde is een bloeiende wetenschap!

Dankzij een grote internationaal gecoördineerde inspanning met nieuwe, dure waarnemingsmethoden worden er ontdekkingen gedaan die de tegenwoordige natuurkunde én ons denken wezenlijk beïnvloeden. In de wetenschapspagina’s van de kranten tref je frequent verslagen over de resultaten aan. Daar komen interessante onderwerpen naar voren als de oerknal, zwarte gaten, zwaartekrachtsgolven, de uitdijing van het heelal, sterevolutie, exoplaneten en de chemie van interstellaire wolken. Om dit te begrijpen is ook de meer klassieke kennis van onderwerpen als ons zonnestelsel, de Melkweg, afstandsbepaling in het heelal, gebruik van spectra en het sterrenkundig instrumentarium nodig.

In deze cursus worden in negen colleges de relevante onderwerpen behandeld, van dichtbij tot ver weg. Basiskennis van wis- en natuurkunde is niet noodzakelijk (maar kan wel leiden tot dieper begrip). Op de website www.metius.nl leest u meer over de inhoud.

Het waarnemen van de sterrenhemel behoort niet bij de cursus, maar degenen die de cursus gevolgd hebben krijgen na afloop een waarneemavond aangeboden door Metius.

Docenten
De cursus wordt verzorgd door een drietal leden van de Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging “Metius”. Zij zijn allen gepensioneerd na een loopbaan waarin ze uitgebreide onderwijservaring hebben opgedaan. Piet Cijsouw (tevens coördinator van de cursus) studeerde wiskunde met sterrenkunde en was hoogleraar wiskunde in Eindhoven. Hans Klein Woud werkte als hoogleraar werktuigbouwkunde in Delft en voltooide na zijn pensionering een bacheloropleiding sterrenkunde aan de Leidse universiteit. Hans Dijkstra was docent wiskunde en heeft van jongs af aan het waarnemen van de sterrenhemel als hobby gehad.

PietCijsouw HansKleinWoud HansDijkstra
Van links naar rechts, Piet Cijsouw, Hans Klein Woud en Hans Dijkstra.

 


  

Aantal bijeenkomsten
9
Dag en datum

dinsdag, cursusdata nader te bepalen in najaar 2021

Wilt u zich alvast aanmelden? Stuurt u dan een e-mail met uw gegevens naar hovo.alkmaar@inholland.nl 

Tijd

n.t.b.

Prijs

€ 279,-

Voorkennis

Een voortgezette schoolopleiding is niet noodzakelijk, evenmin als kennis van wiskunde en natuurkunde, maar met deze kennis wordt uw inzicht in de materie wel extra verrijkt.

Studiemateriaal

Iedere cursist krijgt toegang tot een website met actueel materiaal zoals de PowerPointpresentaties en enig ander materiaal..

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier! 


Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2021 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl