HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
De Afro-Amerikanen ondervinden nog altijd achterstelling en racisme. De oorzaken: 250 jaar slavernij en een burgeroorlog die leidde tot afschaffing daarvan, maar niet voorkwam dat zij in de VS nog 100 jaar hardvochtige rassenscheiding en discriminatie moesten meemaken. En nog is het probleem niet opgelost.

Docenten
Bouke de Vos (1950) is thans met pensioen. Hij was tot 2015 persvoorlichter bij Wageningen University & Research en daarvoor persvoorlichter bij bedrijven en overheden. Hij studeerde politicologie aan de VU Amsterdam. Hij heeft altijd grote belangstelling gehad voor geschiedenis, meer in het bijzonder krijgsgeschiedenis. Vanuit belangstelling voor de Amerikaanse Burgeroorlog ontwikkelde hij interesse in de Amerikaanse geschiedenis in de periode tussen het ontstaan van de VS tot rond 1900.

BoukeDeVos

 


  

Aantal bijeenkomsten
5
Dag en datum

maandag, cursusdata nader te bepalen in najaar 2021

Wilt u zich alvast aanmelden? Stuurt u dan een e-mail met uw gegevens naar hovo.alkmaar@inholland.nl 

Tijd

13:30 – 16:00 uur

Prijs

€ 177,-

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!  


Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2021 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl