HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
Waarom is Nederlandse geschiedenis interessant?

Nederlandse geschiedenis beschrijft de geschiedenis van de bewoners van de Lage Landen aan de zee, grofweg het huidige gebied van Nederland en België. Nederland is een relatief jong land. Pas in de zestiende eeuw worden de contouren zichtbaar en van het land Nederland kan pas vanaf de negentiende eeuw worden gesproken.

Nederlandse geschiedenis leert over het ontstaan van het huidige Nederland. Dat er een Nederland zou komen is allerminst vanzelfsprekend. De cursus gaat erover hoe dat Nederland dan toch is ontstaan. Waar hebben we dat aan te danken? Wat is nu specifiek Nederlands? De bewoners van het gebied rond de Noordzee staan centraal.

In de bijeenkomsten wordt de geschiedenis van Nederland belicht. Het is interessant te weten wat de wordingsgeschiedenis van ons land is geweest. Dat verheldert ons hedendaags bestaan.

Docent
Jan van der Maas is gepensioneerd docent. Hij was jarenlang verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij gaf onder meer cursussen cultureel-mentale geschiedenis aan de masteropleiding van de opleiding leraar geschiedenis. Bij de Hogeschool van Amsterdam is hij nog actief op het terrein van Europese cultuur en historiografie voor de masteropleiding. Hij doet tevens onderzoek naar armenzorg in Amsterdam in de negentiende en twintigste eeuw.

Janvandermaas

 


  

Aantal bijeenkomsten
9
Dag en datum

vrijdag 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november, 3 en 10 december

Locatie

Hogeschool Inholland Alkmaar (Bergerweg 200)

Tijd

10:00 – 12:30 uur

Prijs

€ 277,-

Literatuursuggestie

Bejczy, I. (2010), Een kennismaking met de Nederlandse Geschiedenis. Bussum: Coutinho

Studiemateriaal

PowerPointpresentaties worden als PDF digitaal ter beschikking gesteld na iedere bijeenkomst.

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier! 


Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2021 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl