HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
“De veestapel moet halveren!” riep een politicus tijdens de “stikstofcrisis”. Daarmee bracht hij een schok teweeg bij boeren waarvan velen fiks geïnvesteerd hebben in uitbreiding van hun veestapel. De regering wil nu overschakelen op kringlooplandbouw. In deze cursus leert u wat kringlooplandbouw is en welke kenmerken van de agrarische bedrijfsvoering op gespannen voet staan met natuurlijke, ecologische processen. Ook bekijken we de vraag hoe een andere agrarische bedrijfsvoering gebruik kan maken van ecologische inzichten en toch een goede opbrengst van de grond kan halen. En hoe overheidsbeleid en consumenten daarbij kunnen helpen.

Begin twintigste eeuw was de biodiversiteit groter dan ooit. De kleinschalige landbouw, zonder kunstmest of gif, werkte bevorderend op de biodiversiteit. Na de oorlog en de hongerwinter zette het landbouwbeleid in op voedselzekerheid. Schaalvergroting, mechanisering en intensivering waren nodig om goedkoop te produceren. De bedrijfsvoering werd steeds kapitaalintensiever, de bedrijven steeds groter.

Agrarisch gebied is sinds de schaalvergrotingen steeds armer geworden aan biodiversiteit. Aantallen vlinders, vogels en insecten zijn met 75% afgenomen. Een akker of weiland is tegenwoordig een monocultuur. Het milieu wordt belast met mestoverschotten en landbouwgif. De roep om over te stappen naar kringlooplandbouw klinkt steeds luider. Maar de grote vraag is hoe deze enorme omschakeling tot stand moet komen. Kunnen boerenbedrijven gebruik gaan maken van natuurlijke processen en toch voldoende productief blijven?

We bespreken verschillende versies van kringlooplandbouw. Natuur-inclusieve landbouw bijvoorbeeld gebruikt biodiversiteit om de grond vruchtbaarder te maken. Er is minder of geen kunstmest of gif nodig. Agro-ecologie staat bedrijfsvoering voor die eigen, lokale hulpbronnen, markten en kennis versterkt; om niet alleen voedsel te produceren, maar ook een mooi landschap te creëren met een hoge biodiversiteit. De waterkwaliteit kan weer beter worden en de maatschappelijke kosten van milieuvervuiling door landbouw nemen af. De opgave is om nieuwe verdienmodellen 16 HOVO Alkmaar voorjaar 2021 voor de boeren te maken. We bespreken de rol daarbij van regering, boeren en consumenten.

Als er inderdaad veel meer ruimte komt voor natuurschoon, gaat Nederland er veel mooier uitzien. Ook stadsgroen kan bijdragen. We bespreken tevens hoe u van uw eigen tuin een stukje natuur kunt maken.

Veel boeren zijn al omgeschakeld naar biologische landbouw. We leren van hun ervaringen. De Wageningse Universiteit doet veel onderzoek naar kringlooplandbouw. We kijken ook naar sociologische inzichten in de werking van maatschappelijke transformatieprocessen. In gesprek met medecursisten scherpt u ook uw eigen visie aan.

Docent
Docent Feiko van der Veen is socioloog, leraar maatschappijleer en was van 2006 tot 2014 gemeenteraadslid voor GroenLinks in Alkmaar. Hij schrijft over sociale kwesties op feikovanderveen.wordpress.com

FeikoVanDerVeen

 


  

Aantal bijeenkomsten
5
Dag en datum

woensdag 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november
(start definitief, meld nu nog aan!)

Locatie

Hogeschool Inholland Alkmaar (Bergerweg 200)

Tijd

10:00 – 12:30 uur

Prijs

€ 179,-

Literatuursuggestie

J.W. Erisman, R. Slobbe, Biodivers boeren; de meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf.

F. Berendse, Wilde apen; natuurbescherming in Nederland. Wereld Natuurfonds, Living Planet Report Nederland 2020: Natuur en landbouw verbonden, gratis te downloaden via wnf.nl

Studiemateriaal

PowerPointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld na iedere bijeenkomst.

Werkvorm

Hoorcollege met veel ruimte voor discussie en vragen.

Aanmelden Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!  

Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2021 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl