HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Deze cursus verschaft een degelijke basis om over begrippen als waarheid, kennis en wetenschap te denken. In de hedendaagse cultuur lijken de noties waarheid en kennis onder druk te staan. Leugen en waarheid lijken moeilijk te onderscheiden in de kakofonie van opvattingen die over ons wordt uitgestort en dat onderscheid lijkt ook minder belangrijk te worden.

De moderne filosofie is deels zelf schuldig aan deze situatie. Om dat in te zien bespreken we  theorieën van sceptische filosofen uit Oudheid en moderniteit.  Volgens Griekse sceptici  is er geen criterium om onderscheid te maken tussen waar en onwaar. Volgens Nietzsche en Rorty is waarheid slechts een (culturele) interpretatie van de werkelijkheid die altijd vervangen kan worden door een andere.

In de cursus wordt niettemin betoogd dat waarheid en kennis robuuste begrippen zijn, die hoogstens in de cultuur verwaarloosd kunnen worden. Waarheden, en daarmee onwaarheden, bestaan en zijn onafhankelijk van de opvattingen van machthebbers al worden ze wel door hen ingezet. Waarheid en kennis zijn moeilijk te bereiken, maar helder te definiëren. Leugen is van waarheid onderscheiden hoewel het praktisch moeilijk of onmogelijk kan zijn om dat ook te doen.

We onderzoeken op welke manieren we waarheid kunnen definiëren en hoe we waarheid van beweringen kunnen begrijpen. Ook onderzoeken we  hoe we kennis, gedefinieerd als waarheid waarvan we de waarheid kunnen inzien, kunnen bereiken, bijvoorbeeld via waarneming, inductie, deductie en abductie. We bespreken de wetten van het denken aan de hand van elementaire logica, argumentatieleer en bespreken het falen van ons denken in drogredenen. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit filosofie, wetenschap en politiek.

We bespreken theorieën over de aard van wetenschap en over grens tussen wetenschap en pseudowetenschap. Daarbij worden noties als verificatie, falsificatie, natuurwet, causaliteit, bewijs en verklaring besproken. We onderzoeken het onderscheid tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap, en bespreken de hermeneutiek als methode van de geesteswetenschap.


We vragen ons af of er een grens is aan wat we kunnen weten en waar die grens ligt. We onderzoeken de grenzen van de kennis? Zijn er zaken die wij principieel niet kunnen weten? 

Docent
Arnold Ziegelaar is filosoof. Hij is werkzaam als docent in het hoger onderwijs en als filosofisch raadsman in de praktijk Goed Gesprek. Zijn interesse ligt vooral bij thema’s als bewustzijn, natuur, mystiek, zin, levenskunst en kunst. Hij is auteur van de boeken ‘Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering’ (2015) en ‘Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede’ (2016).


ArnoldZiegelaar

 


  

Aantal bijeenkomsten
10
Dag en datum

dinsdag 23 en 30 november, 7, 14 en 21 december, 11, 18 en 25 januari, 1 en 8 februari

Locatie

Hogeschool Inholland Alkmaar (Bergerweg 200)

Tijd

10:00 – 12:30 uur

Prijs

€ 299,-

Studiemateriaal

PowerPointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld na iedere bijeenkomst. Inclusief syllabus.

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!  


Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2021 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl