HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
**Start definitief donderdag 18 april, meld nu nog aan!**

4. Het jaar van Rembrandt

Op 4 oktober 1669 overleed de grootste schilder van de Gouden Eeuw: Rembrandt van Rijn. In 2019 herdenken wij zijn 350e sterfdag. Er wordt een aantal tentoonstellingen georganiseerd in Nederland die allemaal een ander aspect van de schilder belichten. Zo toont de Lakenhal in Leiden in het najaar een tentoonstelling over de jonge Rembrandt, het Rijksmuseum over Rembrandt & Velázquez en het Rembrandthuis biedt een tentoonstelling over zijn sociale netwerk. Ook deze cursus belicht veel verschillende aspecten van Rembrandts werk en leven, zodat u een goed overzicht krijgt. U volgt zijn ontwikkeling van jonge schilder in Leiden naar zijn bloeiperiode ten tijde van de Nachtwacht en zijn expressieve late werken. Deze cursus is de ideale voorbereiding voor uw bezoek aan de Rembrandt-tentoonstellingen in 2019.Als jongeman ging Rembrandt in Leiden in de leer bij Jacob van Swanenburg. Daarna volgde een leertijd in Amsterdam bij Pieter Lastman. Diens stijl klinkt door in zijn vroege werken, met hun heldere kleurgebruik en mate van detaillering. In 1631 vertrok hij naar Amsterdam, op zoek naar succes en meer opdrachten. Al snel ontwikkelde hij zich tot een van de meest gevraagde schilders van de stad. Na 1648 kwam zijn populariteit echter onder druk te staan door het opkomende classicisme. Rembrandt ging niet mee in het heldere kleurgebruik en de gladde afwerking, maar volgde zijn eigen pad. Zijn stijl werd juist steeds expressiever. De kracht van die stijl is nog steeds te zien in werken als het Joodse Bruidje.

Naast een groot schilder was Rembrandt een meester in het vervaardigen van prenten. Voor hem was dit een goede manier om zijn werk te verspreiden en bekendheid te krijgen. Zijn expressiviteit en sublieme, gevarieerde techniek zetten hem op hetzelfde niveau als de grootste prentmakers van de kunstgeschiedenis, zoals Albrecht Dürer.

In deze driedelige cursus ter gelegenheid van het Rembrandtjaar komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Stijlontwikkeling: van zijn jonge jaren tot zijn late stijl
  • Invloed: door wie werd Rembrandt beïnvloed en voor wie was hij op zijn beurt een grote inspiratie?
  • Netwerk: wie waren de mensen die Rembrandt groot maakten?
  • Atelierpraktijk: hoe werd er gewerkt in zijn atelier? Wie waren zijn leerlingen? En hoe werden zij opgeleid?
  • Rembrandt als etser
  • Rembrandts reputatie
  • Nieuwe ontwikkelingen: welke resultaten hebben recente onderzoeken opgeleverd en welke ‘nieuwe’ Rembrandts kwamen boven water?

 

Docent
Birgitte Mommers studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen in 2005 is zij zich gaan toeleggen op het geven, ontwikkelen en schrijven van cursussen, lezingen en rondleidingen voor volwassenen. Daarbij speelt zij mede in op het actuele tentoonstellingsaanbod. De onderwerpen die zij behandeld, zijn uiteenlopend: hoewel zij afstudeerde op de kunst van de nieuwere tijd (renaissance en barok), is zij even goed thuis in oude culturen en kunststromingen uit de 20e eeuw. Met passie en gedegen kennis weet zij haar toehoorders mee te nemen in het onderwerp en hen te inspireren. 

 


  

Aantal bijeenkomsten
3 (in het najaar zal Birgitte nog een excursie aanbieden naar een tentoonstelling over Rembrandt, hiervoor dient u zich tegen die tijd separaat aan te melden)
Dag en datum

donderdag 18 en 25 april, 2 mei (start definitief, meld nu nog aan!)

Tijd

10:00 – 12:30 uur

Prijs

€ 115,-

Aanbevolen literatuur

-Wetering, E. van de – Rembrandt. The Painter Thinking – Amsterdam (AUP) 2016

-Schwartz, G. – De grote Rembrandt – Zwolle (WBooks) 2006

-Bikker, J., G.J.M. Weber, e.a. – Late Rembrandt – Londen (National Gallery Company Limited) 2014

Studiemateriaal Powerpointpresentaties worden als PDF digitaal ter beschikking gesteld na iedere bijeenkomst.
Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie.

   

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!


Terug naar cursussen voorjaar 2019

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl