HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
**Start definitief woensdag 13 maart, meld nu nog aan!**

11. Filosofie van de levenskunst

Van oudsher is filosofie niet alleen het streven naar theoretische kennis, maar ook naar levenswijsheid en -kunst. Filosofie is betrokken op levenservaringen en kan betekenis hebben voor dat leven. Er is een rijke traditie die zich bezint op vragen als: wat is het goede leven? Wat is geluk? Hoe kunnen we ons verhouden tot onze eindigheid? Wat is levenswijsheid? Hoe kunnen we deze beoefenen? De klassieke oudheid speelt een voorname rol.Aan de orde komen: de presocraten, Aristoteles, Epicurus, de Stoa, de Sceptici en de Cynici. Bij Aristoteles treffen we diepgaande reflectie aan over de vragen: wat is geluk en hoe kunnen we dat bereiken? Zijn antwoord is dat geluk een optimaal functioneren van de menselijke ziel is dat ontstaat uit een combinatie van morele en intellectuele ontplooiing. Het gaat daarbij uiteindelijk het beoefenen van de deugden en om contemplatie van de kosmos en het goddelijke. Bij Epicurus zien we een streven naar het gelukkige leven door het wegnemen van angst, het beperken van behoeften en het koesteren van vriendschap. Bij de stoïcijnen zien we het streven naar gemoedsrust door realistisch naar de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden te kijken en zich te verbinden met het alomvattende.

Bij de sceptici zien we het streven naar gemoedsrust door de eigen onwetendheid in te zien, bij de cynici zien we het streven naar gemoedsrust door onverschilligheid voor rijkdom en meningen en normen van anderen. We kijken ook naar moderne denkers als Schopenhauer en Nietzsche. We onderzoeken thema’s als geluk, deugd, wijsheid, gemoedsrust, eindigheid, kennis en onwetendheid. In de filosofie is er een grote rijkdom aan inzichten voor levenskunst die nog steeds toepasbaar is, in ons hedendaagse leven. Deze cursus geeft u daarvoor concrete handvatten.

Opbouw van de cursus:

1. Levenswijsheid van de natuurfilosofen

2-3. Aristoteles over geluk, deugd en wijsheid

4. Epicurus over angst, behoefte en geluk

5. De Stoa: kosmisch bewustzijn en gemoedsrust

6. Cynici: volg je eigen weg en trek je niets aan van wat anderen vinden6. Sceptici: besef van onwetendheid als weg naar gemoedsrust;

7. Schopenhauer: wat kunnen we leren van een pessimistische levensfilosofie?

8. Nietzsche: ja-zeggen tegen het leven


 

Docent
Arnold Ziegelaar is filosoof. Hij is werkzaam als docent in het hoger onderwijs en als filosofisch raadsman in de praktijk Goed Gesprek. Zijn interesse ligt vooral bij thema’s als bewustzijn, natuur, mystiek, zin, levenskunst en kunst. Hij is auteur van de boeken “Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering” (2015) en “Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede” (2016).
 


  

Aantal bijeenkomsten
8
Dag en datum

woensdag 13, 20 en 27 maart; 3, 10, 17 en 24 april; 8 mei 
(start definitief, meld nu nog aan!)

Tijd

19:00 - 21:30 uur

Prijs

€ 256,-

Literatuur (verplicht)

Arnold Ziegelaar, Aardse mystiek, ISVW 2015

Studiemateriaal

Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld na iedere bijeenkomst.

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen.

   

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!


Terug naar cursussen voorjaar 2019

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl