HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

De negentiende eeuw is de eeuw van de grote roman. Het genre, dat in het achttiende-eeuwse Europa tot wasdom komt, biedt de lezer romantiek, drama, avontuur, geschiedenis, politiek, filosofie, psychologie en dialogen – soms zelfs alles tegelijk. Deze reeks is opgebouwd rond acht grote romans die bij verschijning voor veel ophef zorgden en nog altijd niet aan kracht hebben ingeboet.

Tijdens elk college staat één boek centraal. Docente Liesje Schreuders gaat uitvoerig in op de auteur, ontstaansgeschiedenis en historische achtergronden van het boek. Aan het eind van deze reeks hebt u niet alleen een goed overzicht van de ontwikkeling van de roman in de negentiende en begin-twintigste eeuw, en u wilt niets liever dan de betreffende titels direct (her)lezen.

En dan hebben we het over:

  1. Pride and Prejudice van Jane Austen
  2. I promessi sposi van Alessandro Manzoni
  3. Moby Dick van Herman Melville
  4. Max Havelaar van Multatuli
  5. Anna Karenina van Lev Tolstoj
  6. Honger van Knut Hamsun
  7. À la recherche du temps perdu van Marcel Proust
  8. Mrs. Dalloway van Virginia Woolf.

Docent
Liesje Schreuders (Amsterdam, 1979) studeerde cum laude af in de literatuurwetenschap met een doctoraalscriptie over de representatie van het Italiaanse karakter in het werk van Louis Couperus en Henry James. Ze vervolgde haar studie in Rome. Voorts voltooide ze een Master Culturele Antropologie en Sociologie der niet-westerse samenlevingen met een scriptie over de cultuur van de Vijftigers. Ze publiceerde twee romans en verschillende korte verhalen. Ze doceert literatuurgeschiedenis en Nederlands als tweede taal. Onlangs verscheen van haar hand een vertaling van ‘Finisterre’ van Eugenio Montale.
 


  

Aantal bijeenkomsten
8
Dag en datum

maandag 9, 16 (online), 23, 30 (online) november, 7, 14 (online) december, 4 en 11 (online) januari 2021

Locatie

Het Zakenstation Alkmaar (Berenkoog 49)

Let op: vanwege de coronamaatregelen kan HOVO Alkmaar tijdelijk geen gebruik maken van Hogeschool Inholland Alkmaar. Omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers óók van elkaar leren en elkaar kunnen ontmoeten, worden de bijeenkomsten verzorgd op de externe locatie Het Zakenstation in Alkmaar.

Tijd

10:30 - 13:00 uur

Prijs

€ 259,- (incl. verplichte digitale reader)

Studiemateriaal

U krijgt voor de eerste bijeenkomst een digitale reader toegestuurd via de mail

Literatuur

Het is aanbevolen om de boeken die besproken worden te lezen, maar niet noodzakelijk

Werkvorm

We zullen deze cursus ‘blended’ aanbieden, dat wil zeggen om en om fysiek en online les. De online lessen worden verzorgd via Zoom en tijdens het eerste college ontvangt u hier uitleg over.

Hoorcollege met ruimte voor discussie en vragen.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier! 


Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2020 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl