HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Einstein was behalve wetenschapper ook filosoof. Hij dacht diep na over de grondslagen van de natuurwetenschap. Daardoor was hij in staat een volledig nieuw wereldbeeld te creëren, een wereldbeeld dat onze ideeën over ruimte en tijd, over materie en energie, en over zwaartekracht en kosmos in een nieuw daglicht plaatst.
Het is deze fascinerende combinatie van wetenschapper en filosoof die centraal staat in de cursus. Einstein voelde bij zichzelf een bijzondere inspiratie die hem gevoelig maakte voor essenties in de kosmos. Hij dacht na over deze inspiratie en ontdekte dat zij te maken had met een ‘rationele spiritualiteit’, door hem omschreven als een ‘kosmisch religieus gevoel’. Wetenschap was voor Einstein een heilige zaak die slechts door weinigen begrepen werd. We zullen in de cursus nagaan hoe hij aankeek tegen ‘ware’ wetenschappers als Kepler, Newton en Maxwell. Daarnaast zullen we zien hoe zijn speciale en algemene relativiteitstheorie hebben geleid tot fascinerende ideeën over de big bang en de uitdijing van het heelal, en zelfs tot ideeën over nog onbekende zaken als donkere materie en donkere energie.

Het heelal was voor Einstein niet alleen een wetenschappelijk onderzoeksobject, het was ook een wereld waarin zijn diepste intuïties ‘weerklank’ vonden. Daartoe bestuderen en bespreken we niet alleen de basis inzichten van zijn theorieën, maar gaan we ook dieper in op Einstein’s ideeën over ‘de begrijpelijkheid van de wereld’. We zullen zien hoe hij beïnvloed is door de kenleer van Immanuel Kant, waarin de kracht van de menselijke geest centraal staat.

Docent
Wim Lintsen is ingenieur en gebruikt deze achtergrond voor een heldere en exacte analyse van complexe filosofische vraagstukken. Hij geeft cursussen aan verschillende HOVO-instellingen en wordt geïnspireerd door het grensgebied tussen wetenschap, filosofie en religie.
 


  

Aantal bijeenkomsten
8
Dag en datum

woensdag 18 en 25 november; 2, 9 en 16 december;
6, 13 en 20 januari 2021
(groep reeds vol, u wordt bij aanmelding op een wachtlijst geplaatst)

Locatie

Het Zakenstation Alkmaar (Berenkoog 49)

Let op: vanwege de coronamaatregelen kan HOVO Alkmaar tijdelijk geen gebruik maken van Hogeschool Inholland Alkmaar. Omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers óók van elkaar leren en elkaar kunnen ontmoeten, worden de bijeenkomsten verzorgd op de externe locatie Het Zakenstation in Alkmaar.

Tijd

10:30 - 13:00 uur

Prijs

€ 259,-

Studiemateriaal

inclusief syllabus

Werkvorm Hoorcollege met ruimte voor discussie en vragen
Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier! 


Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2020 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl