HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

In het najaar van 2019 gaven Piet Buitelaar en Paolo de Mas een cursus over de rafelranden van Europa: Europa maakt woelige tijden door. Het eindeloze gesteggel rond de Brexit, het verloop van de recente Europese verkiezingen en toenemend populisme zorgen voor grote onrust binnen de Europese Unie. Bij de Brexit leidde dit tot politieke eenstemmigheid, maar er vormen zich ook haarscheuren binnen Europa vanwege belangentegenstellingen tussen Noordelijke, Oostelijke en Zuidelijke lidstaten op politiek en economisch terrein. Alsof dat niet genoeg is, bonkt de nieuwe wereldorde op de poorten van Europa. De nieuwe machtsstrijd tussen de Verenigde Staten, Rusland en China maakt het samen optrekken van de EU-landen des te meer dringend.Het gestage proces van Europese eenwording, dat decennia lang heeft gezorgd voor ongekende welvaart en stabiliteit, lijkt zijn momentum te hebben verloren. Dit leidt tot herbezinning over de aard, de doelstelling en de structuur van Europa in het algemeen en de Europese Unie in het bijzonder.

De ontwikkelingen manifesteren zich ook aan de, onder druk staande, buitengrenzen van Europa en de EU, en vooral in de lidstaten die daaraan grenzen. Veel van deze ‘grenslanden’ ondervinden de druk van de migratie naar Europa. Bovendien onderhouden zij nauwe handelsrelaties met het Europese buitengebied en schrijnt er veel oud zeer onder het oppervlak. Tenslotte zijn veel grenslanden aan de randen van Europa lid van de 70-jarige NAVO en vormen zij geopolitiek en militair gezien een buffer.

Nu organiseren wij een terugkomdag, waarin zij met u bespreken hoe het er nu voorstaat. Ook als u de cursus niet gevolgd heeft, bent u van harte welkom om deze eenmalige bijeenkomst bij te wonen.

Docenten
Dr. Piet Buitelaar studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde op een dissertatie over de overheidsfinanciën van Nederland. Hij was als wetenschappelijk hoofdmedewerker werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en tot voor kort als econoom verbonden aan De Nederlandsche Bank. Gedurende de laatste vijf jaar heeft hij periodiek gastcolleges gegeven aan diverse universiteiten in China, met name aan de Business School van de Guangxi University in Nanning. Bij HOVO Alkmaar heeft hij eerder cursussen gegeven over ‘Europa’ en over ‘Globalisering & verschuivende machtsverhoudingen’.

Drs. Paolo De Mas (1948), geograaf, was lange tijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en sinds 1974 actief in de Maghreb als onderzoeker, attaché aan de Nederlandse ambassade en directeur van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR). Na terugkeer in Nederland interim-directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme in Den Haag en momenteel verbonden aan het African Studies Center, Universiteit Leiden.
 


  

Aantal bijeenkomsten
1
Dag en datum

maandag 25 oktober, 1 en 15 november
(groepen reeds vol)

Locatie

Hogeschool Inholland Alkmaar (Bergerweg 200)

Tijd

13:30 - 16:00 uur

Prijs

€ 25,-

Aanbevolen literatuur

Paolo en Piet verwijzen tijdens de bijeenkomsten naar eventueel interessante literatuur

Studiemateriaal

PowerPointpresentatie wordt digitaal ter beschikking gesteld na de bijeenkomst

Werkvorm Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie

Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2021 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl