HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

**Start definitief dinsdag 15 september, meld nu nog aan!**

Aspecten van de agrarische geschiedenis van Nederland, in het bijzonder Noord-Holland

Zo’n 10.000 jaar geleden vestigden de eerste boeren zich in het uiterste zuiden van het huidige Nederland. Zij kweekten gewassen als emmer en eenkoren, hielden varkens en geiten en hadden min of meer vaste woonplaatsen. Daarna breidde hun kennis zich gestaag uit over de rest van het land, met inbegrip van de lage en ‘natte’ delen van de Delta, die daardoor steeds dichter bevolkt raakte.

In de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen was het vooral de schapenteelt, die goed gedijde, omdat wol de grondstof vormde voor de vermaarde ‘Friese’ textiel. Graan en andere voedingsgewassen werden verbouwd op de hogere gronden, zoals de oude duinen (geesten) van Holland. Door de vernatting van de bodem in westelijk Nederland gingen de boeren zich in de late middeleeuwen specialiseren in de rundveehouderij – wat de basis werd voor de Hollandse zuivel, zoals boter en kaas. Graan werd vanaf dat moment op grote schaal geïmporteerd, vooral uit het Oostzeegebied. In het oosten en zuiden van het land ontstond daarentegen het gemengd bedrijf, waarbij ook de ‘woeste gronden’ een rol van betekenis speelden.Allerlei uitvindingen en ontdekkingen droegen bij aan de ontwikkeling van landbouw en veeteelt. De keerploeg, de zaaimachine, het stamboekvee, de kunstmest – ze hielpen om problemen als de runderpest, de aardappelziekte en de invoer van goedkope landbouwproducten uit de Nieuwe Wereld te overwinnen.

Aan het eind van de 19de eeuw waren de landbouwcoöperaties een antwoord op de nieuwe tijd, na de Tweede Wereldoorlog de mechanisatie en schaalvergroting en tegenwoordig de vergroening van landbouw en veeteelt.

Er zal ook worden stilgestaan bij de visserij, omdat daarin allerlei trends en ontwikkelingen te vinden zijn die tekenend zijn voor hun tijd. Dat geldt voor alle ‘boeren van het water’: de binnenvisserij, de Zuiderzeevisserij, de kustvisserij en de ‘grote visserij’ buitengaats.

De cursus omvat vier middagen en wordt afgesloten met een excursie naar een (nader te bepalen) bedrijf waarin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van landbouw en veeteelt.

Docent
Frits David Zeiler (Bergen NH, 1949) is historicus. Hij was onder meer werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, museumconsulent, tentoonstellingsmaker, gastdocent en reisleider. Hij is auteur van een groot aantal boeken en artikelen, meestal met een regionaal-historische inslag. Eén van zijn specialismen is de waterstaatsgeschiedenis. Zo werkte hij mee aan ‘Van de Hunnepe tot de Zee: de geschiedenis van het Waterschap Salland (1996)’, ‘Polderlands: Glossarium van waterstaatstermen (2009)’ en de ‘Atlas van het Oer-IJ-gebied (2018)’. Over de Bergermeer en zijn molens schreef hij ‘De Viaan, ‘een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opgericht’ (1976)’. Op dit moment bereidt hij een boek voor over de geschiedenis van de Berger- en Egmondermeer en zijn randpolders.
 


  

Aantal bijeenkomsten
5
Dag en datum

dinsdag 15, 22 en 29 september; 6 en 20 (excursie) oktober
(start definitief, meld nu nog aan!)

Locatie

Het Zakenstation Alkmaar (Berenkoog 49)

Let op: vanwege de coronamaatregelen kan HOVO Alkmaar tijdelijk geen gebruik maken van Hogeschool Inholland Alkmaar. Omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers óók van elkaar leren en elkaar kunnen ontmoeten, worden de bijeenkomsten verzorgd op de externe locatie Het Zakenstation in Alkmaar.

Tijd

13:30 - 16:00 uur

Prijs

€ 179,-

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen en een excursie

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier! 


Terug naar cursusoverzicht

© 2010-2020 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl