HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Rob van Eerden, werkzaam bij de provincie Noord-Holland (opdrachtgever van de opgravingen bij de West-Frisiaweg, Hoorn-Enkhuizen), vertelt deze middag over het archeologische onderzoek, en dan vooral bezien in internationaal perspectief. De grootschalige opgravingen en de resultaten ervan staan namelijk niet op zich, maar moeten gezien worden in de grote bewegingen van mensen, statusgoederen en ideeën in de bronstijd.Nieuwe wetenschappelijke technieken, zoals DNA-onderzoek en analyse van talen, laten zien dat vondsten en structuren in de West-Friese bodem niet als lokale aangelegenheden moeten worden gezien, maar vermoedelijk essentiële ontwikkelingen in geheel Noordwest-Europa illustreren.

Spreker
Rob van Eerden is beleidsadviseur archeologie bij de provincie Noord-Holland en projectleider bij Huis van Hilde

 


  

Aantal bijeenkomsten
1
Dag en datum

vrijdag 13 september

Tijd

15:00 - 16:30 uur, inloop vanaf 14:30 uur met koffie en thee

Prijs

kosteloos

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen na afloop.

Aanmelden  Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!   

Terug naar cursussen najaar 2019

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl