HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

De wereld koerst af op een klimaatramp van ongekende omvang. Als we niet snel en drastisch ingrijpen, zal de aarde geteisterd worden door hongersnoden, hittegolven, overstromingen, droogte, enorme bosbranden, eindeloze vluchtelingenstromen en economische ineenstorting. Wij zijn er getuige van dat het de wereldgemeenschap nog steeds niet lukt om de CO2-uitstoot terug te dringen. Terwijl die in 2030 al gehalveerd moet zijn en in 2050 naar nul moet om de opwarming te stoppen. Wat moet er gebeuren om dit wél voor elkaar te krijgen? In deze cursus doet U nieuwe kennis op. In groepsgesprekken scherpt U ook uw eigen visie aan.

Het wordt de publieke opinie steeds duidelijker dat langer talmen de problemen alleen maar verergert. De politiek zal onder grote druk komen te staan om effectieve maatregelen door te voeren, die fikse kosten met zich meebrengen, maar ook perspectief bieden. Ook populistische geluiden tegen de hoge kosten van klimaatmaatregelen vinden echter weerklank. In deze cursus bespreken we auteurs, die juist een hoopvolle uitweg zien uit de klimaatcrisis. Veel van de benodigde energieschone technologieën zijn al in ontwikkeling. Het benodigde kapitaal is beschikbaar in de Westerse wereld. Aan de hand van de auteurs Mark Lynas en Tim Jackson bespreken we hoe het kapitaal ingezet kan worden.

Maar eerst nemen we de huidige situatie onder de loep. Hoe ontwikkelt de CO2-uitstoot zich? Waarom is het zo belangrijk om onder de anderhalve graad opwarming te blijven? Wat staat ons te wachten als dat niet lukt?Daarna gaan we na hoe de huidige economie klimaatverandering in de hand werkt. Kan de economie nog wel groeien als de uitstoot naar nul moet? Ook de rol van geld komt aan de orde. Waarom stagneren de lonen en stijgen de bedrijfswinsten? Waar wordt het kapitaal nu vooral in geïnvesteerd? Hoe scheppen onze banken nieuw geld? Zijn er effectievere manieren om nieuw geld in de economie te brengen? Hoe kan de overheid de kapitaalstromen zo ombuigen dat investeren in schone technologie loont? Kan een CO2-heffing effectief zijn? Hoe kunnen we de kosten rechtvaardig verdelen?

Politici besturen landen, maar het klimaatprobleem vraagt een mondiale aanpak. Kate Raworth schetst de contouren van een nieuwe wereldeconomie, waarvan de productie binnen de milieugrenzen blijft, en de opbrengsten rechtvaardig worden verdeeld. Ook Joseph Stiglitz heeft heel concrete en onderbouwde voorstellen voor een andere internationale aanpak. En voor de te grote afhankelijkheid van de dollar als belangrijkste handelsmunt. Tenslotte kijken we wat we zelf kunnen bijdragen aan de oplossing van de klimaatcrisis.

Docent
Feiko van der Veen is afgestudeerd als socioloog. Hij houdt zich sindsdien bezig met maatschappelijke bewegingen en veranderingen. Hij heeft 10 jaar ervaring als leraar maatschappijleer. En was van 2006 tot 2014 gemeenteraadslid voor GroenLinks in Alkmaar. Hij schrijft over sociale kwesties op zijn website feikovanderveen.com.

 
Aantal bijeenkomsten
6
Dag en datum

donderdag 5, 12 en 19 december; 9, 16 en 23 januari

Tijd

10:00 – 12:30 uur

Prijs

€207,-

Aanbevolen literatuur

Kate Raworth, Donut Economie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw.

Jozeph Stiglitz Eerlijke globalisering(Engels: Making Globalization Work)

Tim Jackson, Welvaart zonder groei. Economie voor een eindige planeet

Babette Porcelijn, De verborgen impact. Alles voor een eco-positief leven

Studiemateriaal

reader van ongeveer 30 pagina’s. Aanvullend worden Powerpointpresentaties als PDF digitaal ter beschikking gesteld na de bijeenkomst.

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie. Groepsopdrachten.

Aanmelden  Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier! 

 

Terug naar cursussen najaar 2019

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl