HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

**Start definitief dinsdag 26 november in Alkmaar, meld nu nog aan!**

Geschilderd eten in de Gouden Eeuw

Omstreeks 1600 begonnen kunstenaars in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden stillevens te schilderen van etenswaren op gedekte tafels. Deze met inheemse én exotische lekkernijen en kostbare objecten gevulde tafels weerspiegelen de immense rijkdom die in de Lage Landen werd bijeengebracht. Tot op de dag van vandaag verbazen wij ons over de inventiviteit en de meesterlijke stofuitdrukking, waarmee deze stillevens werden geschilderd.

In de cursus staan de vroege beoefenaars van maaltijdstillevens centraal, zoals de Antwerpenaars Clara Peeters en Osias Beert en de Haarlemse schilders Floris van Dijck en Nicolaes Gillis, evenals de latere grootmeesters in het genre Pieter Claesz en Willem Claesz Heda. Welke associaties riepen deze geschilderde lekkernijen op bij het toenmalige publiek? Hoe weerspiegelen de uitgebeelde levensmiddelen en voorwerpen de toenmalige materiële cultuur en eetgewoonten? Voor wie werden deze schilderijen gemaakt en voor welke locaties waren zij bestemd?

Deze collegereeks plaatst de maaltijdstillevens in een breder verband en biedt een overzicht van de rijke zestiende- en zeventiende-eeuwse beeldtradities waarin eten en drinken een rol speelt, zoals keukentaferelen, boerenstukken, vrolijke gezelschappen, Bijbelse historiestukken en schuttersmaaltijden. Ook worden uiteenlopende schriftelijke bronnen besproken, variërend van komische gedichten en tafelspelen tot kookboeken en hofdichten.TIP: van 22 juni tm 27 oktober 2019 is er in het Stedelijk Museum Alkmaar een tentoonstelling te bezoeken over Pieter van Schaeyenborgh. Deze tot nu toe vrij onbekende zeventiende-eeuwse meester was een van de meest bekwame Hollandse schilders op het gebied van visstillevens, maar ook de enige Alkmaarse schilder gespecialiseerd in stillevens. Zie de website voor meer info: www.stedelijkmuseumalkmaar.nlDocent
Dr. Zoran Kwak is kunsthistoricus, in 2014 cum laude gepromoveerd aan de UvA op een proefschrift over Noord-Nederlandse keukentaferelen uit de Gouden Eeuw. In 2015 richtte hij het Mercury Institute of Fine Arts op, waar hij werkt als onderzoeker en docent voor particulieren en openbare instellingen (info@mercuryfinearts.com). Hij is medeauteur van de tentoonstellingscatalogus uit 2017 over stillevens in het Mauritshuis.

 
Aantal bijeenkomsten
3
Dag en datum

dinsdag 26 november; 3 en 10 december (start definitief, meld nu nog aan!)

Tijd

10:00 - 12:30 uur

Prijs

€115,-

Studiemateriaal

*Z. Kwak, ‘Taste making southerners and northern innovators. Artistic dialogue between painters of kitchen scenes in the Republic and the Southern Netherlands, ca. 1590-1630’, in: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair perspectief, (themanummer: Art on the Move), 31, 1 (2015), pp. 211-239. Te downloaden via: https://www.de-zeventiende-eeuw.nl/articles/10.18352/dze.10121/
*Z. Kwak, ‘Van keukentafereel tot schuttersstuk. Over voorlopers van de Haarlemse maaltijdstillevens’, in: Slow Food. Hollandse en Vlaamse maaltijdstillevens 1600-1640, tent. cat. Mauritshuis, Den Haag 2017, pp. 50-69.
*A. Lenders, Y. Bleyerveld, ‘Tafels vol overvloed. De etenswaren en objecten op maaltijdstillevens uit de vroege zeventiende eeuw’, in: Slow Food. Hollandse en Vlaamse maaltijdstillevens 1600-1640, tent. cat. Mauritshuis, Den Haag 2017, pp. 70-85.Studiemateriaal Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld na iedere bijeenkomst.

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden  Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!

 

Terug naar cursussen najaar 2019

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl