HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

Deze cursus bestaat uit 4 onderwerpen, deze onderwerpen worden toegelicht door onder andere 3 docenten van Hogeschool Inholland:

1. Als we in de toekomst alleen energie van zon en wind hebben, en het waait 's nachts niet. Wat laat de lampen dan branden?
Dit zijn vragen die we ons op systeemniveau af moeten vragen. Energieopslag is daarbij een groot vraagstuk, maar ook: "kunnen we energie uit golven en getijde halen?" Hoe gaan we ons huis in de winter verwarmen en wat kost het allemaal niet? Kan het überhaupt wel in een dichtbevolkt land als Nederland? Allemaal vragen waar we antwoorden op zoeken en die we vertalen in oplossingen om het energie systeem van de toekomst te bouwen.2. Hogeschool Inholland doet onderzoek naar stappen die door het bedrijfsleven gezet kunnen worden naar een circulaire economie. Het gaat daarbij om het voorkomen en het verminderen van afval, en het sluiten van kringlopen.


3. Tijdens deze bijeenkomst hoort u alles over:

  • Investa; hét expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie.
  • Industrial Smart Grid Boekelermeer; Bedrijventerrein Boekelermeer heeft een bijzondere energie-infrastructuur met een elektranet op laag-, midden- en hoogspanning een H- en G-gasnet en een warmtenet. Er wordt energie opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Ook wordt er energie verkregen uit biomassa en door het verbranden van huisvuil.
  • TerraTechnica; Bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Holland Noord staan wereldwijd bekend om de innovatieve oplossingen voor mondiale uitdagingen op het gebied van de energietransitie. TerraTechnica is het verbindende platform voor onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energietechnologie.


4. IDEA; In Noord-Holland Noord brengen we onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid met elkaar in verbinding. Zo geven we onze omgeving kracht. IDEA helpt om goede ideeën te vermarkten. Ideeën die bijdragen aan de duurzame energietransitie in onze regio.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Arthur Tolsma. Arthur Tolsma won met zijn eerste bedrijf een pitchwedstrijd bij Jort Kelder op TV. 300.000 kijkers zagen hem als een succesvol ondernemer. Maar die winst bleek geen garantie voor succes. Hoe zijn bedrijf wel afliep vertelt hij deze avond. Tegenwoordig is Arthur coach en trainer van duurzame innovatieve bedrijven. Hij schreef het boek ‘Startups & Downs’ (2014), is spreker bij diverse (internationale) evenementen. Bij IDEA werkt Arthur als programmamanager en mentor. De incubator IDEA helpt ondernemers om innovatieve duurzame ideeën naar de markt te brengen (www.idea-nhn.nl). Inholland is partner van IDEA.
Aantal bijeenkomsten
4
Dag en datum

woensdag 13, 20 en 27 november; 4 december

Tijd

19:00 – 21:30 uur

Prijs

€148,-

Studiemateriaal

Powerpointpresentatie wordt niet digitaal ter beschikking gesteld na de bijeenkomst.

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden  Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!

 

Terug naar cursussen najaar 2019

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl