HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

De wereld koerst af op gevaarlijke opwarming van het klimaat. Dat heeft te maken met de inrichting van onze economie. Een andere ongewenste uitkomst van ons economisch stelsel is dat de rijkdom bij een steeds kleinere groep terecht komt, terwijl wereldwijd ook nog veel mensen in kommervolle omstandigheden leven. In deze lezing staat de vraag centraal: hoe we kunnen bouwen aan een economie, die in de toekomst elke wereldburger een eerlijk deel van de opbrengsten verschaft, terwijl toch de milieugrenzen niet overschreden worden.

De huidige economische groei leidt tot steeds meer milieuvervuiling. Er zijn nieuwe spelregels nodig om te zorgen dat duurzame bedrijven gaan winnen van de vervuilende. Hoe kunnen deze maatschappelijke kosten van de productie doorberekend worden in de prijzen. Zou bijvoorbeeld de landbouw zich zo in duurzame richting kunnen ontwikkelen?

Banken lenen nu geld aan bedrijven die de meeste winst kunnen maken. Een aantal alternatieve voorstellen om nieuw geld in de economie te brengen wordt besproken, zodat het te verwachten maatschappelijk nut doorslaggevend wordt. De komende jaren gaat het erom spannen. Welke krachten bevorderen de vorming van een eerlijke wereldeconomie? Welke factoren werken juist belemmerend? En wat kunnen wij daar zelf aan doen? Thema’s zijn onder meer: Donuteconomie. Duurzame landbouw. Democratische bestemming van geldschepping.Spreker
Feiko van der Veen is socioloog, was leraar maatschappijleer en zat van 2006 tot 2014 in de Alkmaarse gemeenteraadslid voor GroenLinks. Hij schrijft over eerlijke economie op zijn weblog: www.feikovanderveen.com

Inschrijving
LET OP, deze lezing is een samenwerking met School 7 en vindt plaats bij School 7 in Den Helder, inschrijven verloopt ook via hun website: www.kopgroepbibliotheken.nl.
 


  

Aantal bijeenkomsten
1
Dag en datum

dinsdag 5 november (bij School 7 in Den Helder)

Aanvang

19:00 uur

Prijs

€ 7,50 


Terug naar cursussen najaar 2019

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl