HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

**Start definitief donderdag 17 januari, meld nu aan!**


19. De stand van zaken rond de toestand in de wereld


In het seizoen 2017-2018 zijn door Paolo De Mas twee succesvolle cursussen gegeven. In de eerste cursus “Een nieuwe wereld(wan)orde” is getracht het snel veranderende, en vaak onoverzichtelijke wereldbeeld begrijpelijk te maken en te verklaren. Grootschalige processen als globalisering en mondialisering doen het vertrouwde geopolitieke wereldbeeld voortdurend op zijn grondvesten schudden.

De tweede cursus ”Terrorisme en gewelddadig extremisme” was bedoeld om een overzichtelijke beeld te geven van de ontwikkelingen rond islamitische geïnspireerd terrorisme of gewelddadig extremisme. Dit laatste is zowel een oorzaak, als een symptoom van de nieuwe wereld(wan)orde.

De beide cursussen lieten zien dat de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld worden gekenmerkt door een razend tempo van veranderingen, die bovendien steeds moeilijker zijn te voorspellen. Nieuwe conflicten breken uit en brandhaarden vlammen op, de tegenstander van gisteren blijkt vandaag een bondgenoot. De wereld lijkt te bestaan uit vrienden, vijanden en ongemakkelijke vrienden. Het politieke, economische en meteorologische klimaat is grillig, met uitschieters naar alle kanten.

Tijdens de genoemde cursussen is bij de deelnemers het idee gelanceerd om na een jaar de wereldkaart weer eens tegen het licht te houden, om te zien welke veranderingen er tussentijds hebben plaatsgevonden en welke mogelijk nieuwe ontwikkelingen zich aftekenen op het politieke wereldtoneel. Gezien de positieve reactie daarop wordt een éénmalige ‘terugkom’ bijeenkomst aangeboden, waarin de (toe)stand in de wereld wordt doorgenomen. Uiteraard passeren daarbij landen en conflicten en terreurbewegingen de revue die in vorige cursussen zijn behandeld, maar de nadruk zal liggen op nieuwe trends en de actuele situatie.

De opbouw en inhoud van de avond is zodanig, dat daaraan ook zondermeer kan worden deelgenomen als men niet de eerdere cursussen heeft gevolgd.


Docent
Drs. Paolo De Mas (1948), geograaf, was lange tijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en sinds 1974 actief in de Maghreb als onderzoeker, attaché aan de Nederlandse ambassade en directeur van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR). Na terugkeer in Nederland interim-directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme in Den Haag en momenteel verbonden aan het African Studies Center, Universiteit Leiden.

 

  


  

Aantal bijeenkomsten
1
Dag en datum

donderdag 17 januari 2019
(start definitief, meld nu aan!)

Tijd

19:00 – 21:30 uur

Prijs

€ 25,- (inclusief koffie en thee)

Studiemateriaal

Vanwege de nadruk op de actualiteit van de behandelde geo-politieke cases ontvangen deelnemers via de mail voorafgaande aan de bijeenkomst literatuur en documentatie.
Powerpointpresentatie wordt digitaal ter beschikking gesteld.

Werkvorm

Interactief college aan de hand van ruime mogelijkheid tot discussie en vragenstelling.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!  

 

Terug naar cursussen najaar 2018

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl