HOVO Alkmaar
 • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
 • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

**Start definitief vrijdag 2 november a.s. in Alkmaar, meld nu nog aan!**


12. China en de buitenwereld


Acht colleges over de relaties tussen China en de rest van de wereld gedurende de laatste tweeduizend jaar. Als nieuwe wereldmacht grijpt China terug op veel oude ideeën, gewoonten en ervaringen. Kennis daarvan doet ons het huidige China veel beter begrijpen.

1e bijeenkomst, vrijdag 2 november: Inleiding

 • Hoe ziet China vanouds zichzelf? Als centrum van de wereld met een superieure beschaving
 • Hoe ziet China vanouds de niet-Chinezen? Als vazallen of barbaren, niet als gelijken
 • De eerste relaties tussen China en het Westen: de Zijderoute, die nu in moderne vorm herleeft voor de vorming van een Euraziatisch economisch blok onder Chinese hegemonie

2e bijeenkomst, vrijdag 9 november: Religie

 • Vroege buitenlandse religieuze invloeden in China: boeddhisme, christendom (vanaf 7de eeuw), islam
 • De jezuïeten in China (17de en 18de eeuw)
 • Zendelingen en missionarissen (19de eeuw)
 • Religieus getinte Taiping-rebellie (midden 19de eeuw, 30 miljoen doden), Bokseropstand (1900)
 • Mao en religie: strakke reglementering
 • Angst voor politiek gebruik van de godsdienst
 • Thans zeer sterke religieuze opleving

3e bijeenkomst, vrijdag 16 november: Kolonialisme
 • Chinese gebiedsuitbreiding ging over land, geen overzeese gebiedsdelen
 • Zeven grote ontdekkingsreizen van Zheng He, 80 jaar voor Columbus: niet om koloniaal rijk te stichten, maar om internationale erkenning voor de keizer als Hemelzoon af te dwingen
 • Engeland wil China openleggen voor Britse producten, China weigert, Engeland ontketent Eerste Opiumoorlog, begin van China's Eeuw der Vernedering (door het Westen en Japan). 'China zal zich nooit meer laten vernederen' is nu de grote inspiratiebron van China's internationale politiek

4e bijeenkomst, vrijdag 23 november: De Eeuw der Vernedering

 • China verliest de ene oorlog na de andere tegen het Westen en Japan, moet instemmen met 'ongelijke verdragen', wordt een semikolonie, intussen geteisterd door binnenlandse opstanden
 • De Chinese intelligentia zint op plannen om het land van de ondergang te redden
 • Ondergang van het keizerrijk in 1911
 • Rust keert niet terug: krijgsherenoorlogen, burgeroorlog nationalisten-communisten (onderbroken door bloedige Japanse bezetting), overwinning communisten in 1949, Mao proclameert eind van de buitenlandse overheersing: 'de Chinezen zijn opgestaan'.

5e bijeenkomst, vrijdag 30 november: China en Amerika
 • Eerste kennismaking in 18de eeuw: VS hadden hoge dunk van confucianistisch regeringssyteem
 • Omslag 19de eeuw: racisme in VS tegen Chinezen
 • China bondgenoot van VS in WOII, breuk na overwinning van communisten in 1949
 • Pas normalisering na bezoek van Nixon aan Mao in 1972, leidt tot isolement Sovjet-Unie
 • 1978: begin van China's economische revolutie, Amerikaanse investeringen beginnen naar China te stromen, China begint VS met goedkope producten te overstromen, toenemende economische vervlechting, VS proberen China nu eens in te dammen, dan weer ermee samen te werken
 • Sinds het aantreden van Xi Jinping in 2012 wordt China veel assertiever in het terugdringen van Amerika uit het westelijke Pacificgebied

6e bijeenkomst, vrijdag 7 december: China in Azië, Afrika en Latijns-Amerika

 • Politieke noodzaak om economisch te groeien dwingt China vleugels naar hele wereld uit te slaan voor import grondstoffen, export van eigen producten, Chinese investeringen, leningen, soft-power-projecten, politieke steun
 • China zegt geen voorwaarden aan zijn hulp te stellen, in tegenstelling tot westerse praktijk. Er zijn echter wel degelijk voorwaarden
 • China beschuldigd van neokolonialistische praktijken

7e bijeenkomst, vrijdag 14 december: China en Europa

 • Denkers van de Verlichting vereerden China
 • Europa volgens China bewoond door barbaren, die uit waren op het vernederen van China
 • Na China's economische openstelling begon Europa grootscheeps in China te investeren; tegenwoordig investeert China steeds meer in Europa
 • EU nu grootste handelspartner van China
 • China buit verdeeldheid EU grondig uit, investeert zwaar in Griekenland en Midden- en Oost-Europa buiten Brussel om
 • China's Belt and Road Initiative (de 'Nieuwe Zijderoute') kan de Europese economie afhankelijk maken van de Chinese

8e bijeenkomst, vrijdag 21 december: Wereldmacht China

 • Snelle economische ontwikkeling, China innovatieleider
 • Expansieve militaire en economische projecten: opbouw invloedssfeer dankzij economische macht, inpalming Zuid-Chinese Zee, conflict met Japan, kwestie-Taiwan, oplopende conflicten met India, de Nieuwe Zijderoutes over land en zee dwars door Azië naar Europa
 • Lange arm van China in diverse landen, China duldt steeds minder buitenlandse kritiek
 • Omvorming bestaande wereldorde volgens Chinese criteria (o.a. op gebied van mensenrechten, internetcensuur)
 • Opbouw alternatieve wereldorde onder Chinese leiding (o.a. op financieel, economisch en veiligheidsgebied)
 • China's mondiale opmars krachtig bevorderd door Trumps isolationisme
 • Thucydides' valstrik: komt er oorlog tussen de opkomende wereldmacht China en de zittende wereldmacht VS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docent
Dr. Jan van der Putten (1941) studeerde klassieke letteren in Leiden en Parijs, waar hij in mei ’68 correspondent werd van het dagblad De Tijd. Daarna was hij correspondent (van o.m. NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en de publieke radio)in Latijns-Amerika, Italië, China en Israël. Sinds 2003 is hij vooral actief als spreker en schrijver van boeken en artikelen over China.

 

 


  

Aantal bijeenkomsten
8
Dag en datum

vrijdag 2, 9, 16, 23 en 30 november; 7, 14 en 21 december 2018
(start definitief, meld nu nog aan!)

Tijd

13:15 - 15:45 uur

Prijs

€ 256,-

Aanbevolen literatuur

Wordt t.z.t. door de docent doorgegeven

Studiemateriaal 

Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld.

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!  


Terug naar cursussen najaar 2018

© 2010-2019 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl