HOVO Alkmaar
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers
  • Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar: cursussen voor 50-plussers

De beschikbaarheid van internet en diverse nieuwe technologieën hebben een enorme impact op ons leven en op de samenleving. Internet bepaalt bijvoorbeeld in hoge mate het business landschap, de (internationale) politiek, de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Wat is de impact van internet op leven en werk? En wat is de achterliggende logica van de vele veranderingen? U heeft na deze cursus een beter inzicht in wat er gebeurt en waarom.

 

Opbouw:

College 1 - Internet, dalende transactiekosten en nieuwe business modellen Hoe leiden dalende transactiekosten, de kosten verbonden met het vinden van de juiste informatie of de juiste persoon, tot nieuwe business modellen en de zogenaamde platformeconomie?

 

College 2 - Internet, bedrijfsorganisatie en klantinteractie Welke impact heeft internet op de organisatie van ondernemingen en klantinteractie, op maatschappelijke ordening? Hoe belangrijk is cybersecurity? Wat doet nieuwe technologie met onze banen? Zelfsturende auto’s? Robotisering?

 

College 3 - Internet en onderwijs Wat werkt wel en wat werkt niet in het hoger onderwijs. Is de docent gedoemd te verdwijnen of heeft hij juist een grote toekomst?

 

College 4 - Leidt internet tot verbinding of maatschappelijke uitsluiting of alle twee? Wat is waar en wat is ideologie in alle informatie rond de technologisering van de samenleving? Wat valt er nu te zeggen over hoe de samenleving er over 10 jaar uitziet?


 

Docent

Frans van der Reep (1954) is sinds 2003 lector ‘digital world’ bij Hogeschool Inholland en was senior strategist bij KPN. Hij heeft daarnaast een aantal toezichthoudende rollen in profit en non-profit sector. Zijn professionele leven is georganiseerd in de driehoek business, onderzoek en onderwijs.
Hij publiceert sinds 1995 boeken en artikelen over de impact van internet op leven en werk. Deze bijdragen, als ook interviews, lezingen etc. zijn terug te vinden op fransvanderreep.com.

 


  

Aantal bijeenkomsten
4
Dag en datum dinsdag 9, 16, 23 en 30 januari
Tijd 13:15 - 15:45 uur
Prijs € 151,-
Aanvullende informatie
 

 

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via de website van Inholland Academy, erkend partner van HOVO Alkmaar, klik hier!  

Terug naar cursussen najaar 2017

© 2010-2020 HOVO Alkmaar | Disclaimer | 088 - 466 3030 | facebook.com/hovoalkmaar | hovo.alkmaar@inholland.nl