De 20e eeuw bracht een wereldwijde confrontatie met de dood: de Holocaust, Wereldoorlog I en II en de desastreuze gevolgen ervan. De 21e eeuw laat geen taboes over de dood meer toe. Zeker ten opzichte van alle zich, via de media, razendsnel verspreidende kennis over milieu- en natuurcatastrofen, ontwikkelende oorlogsscenario’s, sociale en persoonlijke delicten van geweld en onrecht.

Ook de toenemende kennis over medisch onderzoek, haar toepassingen en invloed op ons bewustzijn horen in deze rij, net zoals onze benadering over levensbegin en levensbeëindiging. Ten opzichte van beiden bevinden wij ons in een transitie van tradities.

Kort gezegd: Het fenomeen ‘dood’ houdt ons bezig. Als levende zijn wij altijd waarnemer ervan en individueel, collectief of cultureel erbij betrokken. Daarom de vraag: hoe gaan wij met dit verschijnsel in al zijn facetten om?

Het hier voorgestelde thematische drieluik wil u inzichten leveren over hoe historie, cultuur, ritueel, religie en wetenschap ermee omgaan; toch ook ons individueel waarnemend gevoel en bewustzijn.

Juist onze persoonlijke relatie met de dood – als enige ‘doodzekere’ – leidt ons van wieg tot graf naar concrete vraagstukken zoals: hoe omgaan met stervenden; onze palliatieve zorg; medische verlenging ondanks ongeneeslijk ziek zijn of euthanasie? Gezien de verrijkende vraagstukken die dit thema oproept, gaat het er vooral om inzage te geven over diverse mogelijkheden om de dood in het leven te integreren vanuit ons wereld-, mens- en zelfbeeld. Zonder vastlegging op een bepaalde visie ervan.

Terug naar cursusaanbod

Cursusinformatie

  • donderdag
  • 7,14 en 21 december
  • € 120
  • 13:45 - 16:15 uur
  • Inholland Alkmaar

Docent Carola Beumer-Siebert
Carola Beumer-Siebert is in 1947 in Duitsland geboren en leeft sinds 1976 met haar Nederlandse familie (2 kinderen) in Nederland. Perspectieven van het menszijn vormen niet alleen onderwerpen binnen huidige wetenschappen. Zij speelden al vele eeuwen een rol binnen verschillende wereldbeelden en zienswijzen. Deze inhoud was voor Carola van jongs af aan een bron van verlangen naar kennis over menselijk handelen en bewustzijn; ook de veranderende loop ervan door de tijden heen.

Een pedagogiek/filosofie studie en aansluitende werkzaamheden in het onderwijs, bij een uitgever, in de volwasseneducatie en binnen bilaterale verhoudingen gaven Carola de basis voor verder onderzoek over fenomenen van leven en dood in het kader van een cultuurwetenschappelijke benadering. De huidige confrontatie met bedreigingen van onze geborgenheid, ons welzijn en bestaan door recentelijk een pandemie, oorlogen, door en van de natuur, motiveerden haar om gedachtengangen over de vergankelijkheid van het leven te delen met anderen. Ook in het persoonlijke leven van Carola speelt de omgang met de dood een wezenlijke rol.

Ik wil mij aanmelden
(U wordt doorgeschakeld naar de website van Inholland Academy - erkend partner van HOVO Alkmaar).

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van HOVO Alkmaar, zoals nieuwe cursussen en inspirerende lezingen en excursies? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. HOVO Alkmaar behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en verstrekt deze niet aan derden.